Общи условия за сайт и Политика за поверителност и Бисквитки онлайн

Новият ви сайт е вече готов но нещо липсва? Да!!! Все още не сте подготвили Пакет с документи, който е абсолютно задължителен за всеки един сайт, за да отговаря на изискванията на GDPR и Закона за защита на потребителите.Това са:

  • Изготвяне на общи условия;
  • Политика за поверителност и защита на лични данни;
  • Политика за бисквитки;
  • Условия за доставки и връщане на продукт;
  • Формуяри за отказ и за упражняване правата на субекти на лични данни;
  • Правила за разрешаване на онлайн потребителски спорове;
  • Резултат от тест за бисквитки на вашия сайт.

Липсата на посочените документи е основание за налагане на глоби на собственика на уебсайта от надзорните органи.

Общи условия на сайт

Самите Общи условия представляват своеобразен „правилник“ за поведение на онлай потребителите, посетили съответния сайт. В него са описани подробно правилата и задължения на всички посетители в сайта. Освен това се посочва информация за правата на потребителите да се откажат от закупената стока, както и начините за разрешаване на възникнали спорове. Тук е мястото, където собственика на уебсайта може да постави полезна информация относно своята търговска дейност.

Общи условия за сайт и политика за поверителност и бисквитки

Политика за Поверителност

Изработка на политика за поверителност онлайн предоставя на клиентите на вашия сайт информация за това, какви лични данни съхранявате за тях. Освен това, са описани подробно и основанията, целите и периода на тяхното съхранение, индивидуализирани за всеки конкретен проект. Всеки клиент е длъжен да се запознае с Политиката за поверителност, за да бъде наясно с начините и условията за съхранение и използване на предоставените от него лични данни.

Политика за бисквитки

Изработка на политика за бисквитки онлайн. Това е политика която описва какво представяват бисквитките, какви видове бисквитки съществуват, какви  бисквитки(cookies) използва вашия сайт и колко време ще се съхраняват те на него, както и начините потребителите да  ограничат изпозването на бисквитки. Всеки сайт минава през тест, който показва наличието на бисквитки и техния вид. След установяването им те се описват в табличен вид, в който са вписани техния вид, предназначение и трайност. Вашия сайт трябва да има диалогов прозорец, който указва на потребителите на сайта за наличието на бисквитки.

Можете да защитите бизнеса си, използвайки нашите услуги и доверявайки ни се да изработим документите за Вашия уеб сайт. Възползвайте се от качеството на услугите, които предлагаме. Може да се свържете с нас на 0885450658 или като ни изпратите имейл през контактната форма

Пакет Политики за сайт

Пакет Политики за Онлайн магазин