Изработка на Общи условия за сайт и Политика за поверителност и Бисквитки онлайн

Новият ви сайт е вече готов но нещо липсва? Да!!! Все още не сте подготвили Пакет с документи, който е абсолютно задължителен за всеки един сайт, за да отговаря на изискванията на GDPR и Закона за защита на потребителите.Това са:

  • Изработка на общи условия;
  • Политика за поверителност и защита на лични данни;
  • Политика за бисквитки;
  • Условия за доставки и връщане на продукт;
  • Формуяри за отказ и за упражняване правата на субекти на лични данни;
  • Правила за разрешаване на онлайн потребителски спорове;
  • Резултат от тест за бисквитки на вашия сайт.

Липсата на посочените документи е основание за налагане на глоби на собственика на уебсайта от надзорните органи.

Изработка на Общи условия на сайт

Самите Общи условия представляват своеобразен „правилник“ за поведение на онлай потребителите, посетили съответния сайт. В него са описани подробно правилата и задължения на всички посетители в сайта. Освен това се посочва информация за правата на потребителите да се откажат от закупената стока, както и начините за разрешаване на възникнали спорове. Тук е мястото, където собственика на уебсайта може да постави полезна информация относно своята търговска дейност.

Общи условия за сайт и политика за поверителност и бисквитки

Политика за Поверителност

Изработка на политика за поверителност онлайн предоставя на клиентите на вашия сайт информация за това, какви лични данни съхранявате за тях. Освен това, са описани подробно и основанията, целите и периода на тяхното съхранение, индивидуализирани за всеки конкретен проект. Всеки клиент е длъжен да се запознае с Политиката за поверителност, за да бъде наясно с начините и условията за съхранение и използване на предоставените от него лични данни.

Политика за бисквитки

Изработка на политика за бисквитки онлайн. Това е политика която описва какво представяват бисквитките, какви видове бисквитки съществуват, какви  бисквитки(cookies) използва вашия сайт и колко време ще се съхраняват те на него, както и начините потребителите да  ограничат изпозването на бисквитки. Всеки сайт минава през тест, който показва наличието на бисквитки и техния вид. След установяването им те се описват в табличен вид, в който са вписани техния вид, предназначение и трайност. Вашия сайт трябва да има диалогов прозорец, който указва на потребителите на сайта за наличието на бисквитки.

Можете да защитите бизнеса си, използвайки нашите услуги и доверявайки ни се да изработим документите за Вашия уеб сайт. Възползвайте се от качеството на услугите, които предлагаме. Може да се свържете с нас на 0885450658 или като ни изпратите имейл през контактната форма

Пакет Политики за сайт

Пакет Политики за Онлайн магазин