ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате сайта dogovor-online.com. Използвайки уеб сайта вие декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.

Настоящите Общи условия представляват споразумение между вас (като потребители и/или посетители) и „ГАГАНЕЛОВ 21“ ЕООД, ЕИК 206142275, с търговски адрес на регистрация: гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 54А, вх. 1, ет. 5, ап. 13, с управител Владимир Гаганелов, и имат за цел да уредят условията, при които „ГАГАНЕЛОВ 21“ ЕООД  предлага услугите, предоставени на или чрез dogovor-online.com

Ползвателите под 18 години трябва да представят изрично съгласие от родител/попечител, за използването на услугите.

II,ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: „ГАГАНЕЛОВ 21“ ЕООД;
2. Седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 54А, вх. 1, ет. 5, ап. 13;

 1. Данни за кореспонденция: София, ж.к. Младост 1, бл. 54А, вх. 1, ет. 5, ап. 13;
 2. Вписване в публични регистри: ЕИК: 206142275;
  6. Надзорни органи:
  (1) Комисия за защита на личните данни
  Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
  тел.: (02) 940 20 46
  факс: (02) 940 36 40
  Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
  Уеб сайт: www.cpdp.bg

  (2) Комисия за защита на потребителите
  Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
  тел.: 02 / 980 25 24
  факс: 02 / 988 42 18
  гореща линия: 0700 111 22
  Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 • „ДОСТАВЧИК“ е „ГАГАНЕЛОВ 21“ ЕООД с ЕИК 206142275;
 • „СТРАНИЦАТА“ е dogovor-online.com уебсайта;
 • „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице или , което използва някоя от услугите на сайта само за лична употреба с нетърговска цел, при условие да спазва и да се съобразява с всички авторски права и съответните означения. 
 • „УСЛУГА/и“ на сайта включва достъп до предоставяните през уеб браузър услуги и информационни ресурси/данни на сайта;
 •  „ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ“ – операция или операции, извършени чрез автоматични или неавтоматични средства като например: събиране, записване, организиране, съхраняване, блокиране, изтриване или унищожаване на данни за потребителите на услуги от сайта.

IV. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

„ГАГАНЕЛОВ 21“ ЕООД събира и обработва лични данни на потребителите на уебсайта при стриктно спазване на разпоредбите на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. Предприети са технически и организационни мерки за защита на личните данни, които осигуряват ниво на защита, съответстващо на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. Ние се ангажираме да защитим вашите лични данни и неприкосновеността на вашата информация. По-подробна информация за начина на събиране, използване и съхранение на вашите данни и информация и ангажимента ни за тяхната защита ще откриете в нашата Политика за поверителност.

V. ПРАВА И ЗАЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 • Потребителите нямат право да генерират прекалено голям трафик на уебсайта.
 • Потребителите нямат право да деактивират или разстройват функционалностите на уебсайта  и да осъществяват злонамерени атаки.
 • Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на „ГАГАНЕЛОВ 21“ ЕООД, включително съдържанието на сайта и съдържанието на настоящите Общи условия.
 • Потребителите нямат право да създават линкове към нашата страница, на страница в интернет, която не е тяхна собственост.
 • Както вие, така и ние можем да спрем или прекратим възможността ви да използвате страницата по всяко време, поради конкретна причина или в отсъствието на такава. Ние можем да блокираме достъпа ви до страницата и в случай на:
 •  (а) нарушение на настоящите Общи условия;
 •  (б) ако не сме в състояние да удостоверим или идентифицираме предоставената от Вас информация;
 •  (в) ако счетем, че в резултат на действията ви могат да възникнат финансови загуби или юридическа отговорност за вас, за нашите клиенти или за нашата организация.
 • Сайтът dogovor-online.com има право да инсталира върху компютрите на даден потребител „бисквитки“ (cookies) „Бисквитките“ се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на сайта.

VI. ПРЕДСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

Страницата dogovor-online.com е платформа, на която можете да поръчате професионално изготвяне на договор или други документи, според вашите нужди.

За ваше удобство е представен списък с договори и други документи, от който можете да изберете. Ако се затруднявате с това, кой договор ви е нужен, нашият екип ще ви насочи. Цената на договора се определя от неговите особености и сложноста на изготвяне. Крайната цена на договора ще получите след разговор с наш сътрудник и преди започването на израбоката на договора. Цените на договора започват от 50-70 лв.

„ГАГАНЕЛОВ 21“ ЕООД  има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните услуги и цени. Възможно е част от информацията, публикувана в сайта, да се отнася до услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

VII. ПОРЪЧКА НА ДОГОВОР

Потребителите сключват договор за изработка на документ/договор , предлагани от  Договор Онлайн чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет. По силата на сключения с Потребителите договор за изработка, Доставчикът се задължава да изработи и и да отстъпи собствеността на Потребителя на определените документи.

Потребителите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените услуги съгласно условията, определени на екипа на Договор Онлайн и настоящите Общи условия.

Потребителите сключват договор за изработка на документ с Доставчика по следната процедура:

 1. Избирате договора/документа, от който се нуждаете от нашия списък;
 2. Попълвате контактната форма;
 3. Ще получите телефонно обаждане, в което да уточним детайлите и ще получите крайна цена за изработката на вашия договор;
 4. В рамките на 3 работни дни ще получите готовия продукт, който ще имаме възможност да коментираме и да нанесем корекции;
 5. Имате право на 3 преработки на договора в периода на изработката;
 6. Когато всичко е готово заплащате за получения договор.

За да поръча изработка на договор/документ е необходимо Потребителят да предостави данни, необходими за изготянето на договора/документа. Доставчикът запазва собствеността върху изработените документи, докато не се заплати цената на документа.

Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за изработка на документ могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
При извършване на поръчка, Потребителят получава обаждане по телефон от наш сътрудник за потвърждение. При уточняване на детайлите и постигане на съгласие за изработка, се счита, че поръчката има обвързващо действие спрямо Потребителя. Това означава, че Потребтелят не може да се откаже от направената поръчка.

За уточняване на детайли по поръчката моля свържете се с нас на посочения телефон в секция Контакти.

VIII. ЦЕНИ

Всички посочени на сайта цени са в лева.

Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

IX. ПЛАЩАНЕ

„ГАГАНЕЛОВ 21“ ЕООД  приема плащания с банков превод, по сметка, която ще ви бъде изпратена, след като изработката на поръчания документ е финализирана.

X. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Сайтът може да съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки) към други уеб сайтове, поддържани от трети страни. Сайтът не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

Ние не носим отговорност за загуби или вреди, които могат да бъдат претърпени в резултат на използването на линкове и страници на трети лица. Съветваме ви да се запознаете с общите условия за ползване и политиките за поверителност на страниците, които посещавате, тъй като нашите Общи условия и Политиката за защита на лични данни няма да бъдат приложими.

XI. АВТОРСКИ ПРАВА

Всички текстове, информация, графики и приложения, публикувани или достъпни на страницата, както и всички авторски права, права върху търговски марки, дизайн и други права на интелектуална собственост върху тях са наша собственост. Използвайки нашата страница, вие се съгласявате, че съдържанието и неговите компоненти са достъпни единствено за лично ползване и не се разрешава тяхното копиране, възпроизвеждане, публикуване, разпространяване или предоставяне по какъвто и да било друг начин.

XII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 • „ГАГАНЕЛОВ 21“ ЕООД  не носи отговорност:-
 • за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта.
 • за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
 • за каквито и да било претърпени от потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола му и не могат да бъдат избегнати – като например временно прекъсване на достъпа до уебсайта, поради технически причини и други.

XIII. АЛТЕРНАТИВНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез разбирателство и взаимни отстъпки.

В случай, че не може да се постигне споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно чл.181н, ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 
Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.
Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.

Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия.

Ако не сте доволни от който и да е от елементите на сайта или не сте съгласни с клауза/и от настоящите Общи условия – следва да прекратите използването на dogovor-online.com.